Vinne samfunnshus leier ut fine saler til lave priser. I tillegg får du bruke et stort og innholdsrikt kjøkken.

 

Her finner du en oversikt over saler og priser:

Saler

Godkjent for antall personer. Uten bord og stoler.

Godkjent for antall personer. Med bord og stoler.

Pris

Diverse opplysninger

Lillesalen oppe i to dager

      225

100

Kr 2 700,-

Prisen er med kjøkken, toalett oppe og vasking av golv.

Storsalen i to dager

     348

150

Kr 4 300,-

Prisen er med kjøkken, toalett nede og vasking av golv.

Lillesalen nede

     130

60

Kr 1 200,-

Prisen er med toalett nede og vasking av golv.

Lillesalen oppe og storsalen i to dager

     573

250

Kr 5 300,-

Prisen er med kjøkken, toalett nede og vasking av golv.

Utleie i tre dager. Begge salene oppe pluss toalett nede.

 

250

Kr 6 500,-

Prisen er med kjøkken, toalett nede og vasking av golv.

Utleie av stoletrekk

 

 

Kr 25,-

 

 

Henvendelse ved utleie:

Ringe eller sende melding til: 455 15 711

Saksgang ved vanlig utleie:

 • Oppmøte i Vinne samfunnshus for å gjennomgå og underskrive kontrakt.
 • Orientering om innbruddsalarm, sikkerhetsutstyr osv
 • Utleienøkkel leveres ut
 • Betaling via bankterminal
 • Salene og kjøkken sjekkes etter utleie, og utleienøkkel leveres tilbake.

 

Saksgang ved utleie til ungdommer og russefester:

 • Det er 18 års aldersgrense ved utleie.
 • Det kan leies ut til russefester kun i tidsrommet 1. mai til 17. mai.
 • Søke om leie minst en måned før dato.
 • Møte med leder og nestleder:
  • Vi ønsker et møte med den som leier og vaktene.
  • Det skal være 1 vakt på 10 festdeltakere til stede på arrangementet. Vaktene må være over 25 år og vi må ha navn/telefonnummer/alder på alle vaktene. Navneliste og kontrakt sendes til politiet som skal godkjenne denne.
 • Vi krever salg av billetter (gjerne med QR-kode) slik at en har kontroll med hvor mange som slippes inn. Blir det flere festdeltakere enn hva salene er godkjent for, stenges lokalene.
 • Politiet krever at de som leier har fått skjenkebevilling, og at vaktene er ansvarlige skjenkere. Medbrakt er ikke tillatt.