Ekstraordinært årsmøte Vinne Samfunnshus 16.06.21

Publisert av Kjell Ivar Kvello den 14.04.19. Oppdatert 19.05.21.

 

Ekstraordinært årsmøteinnkalling Vinne Samfunnshus.

 

Ekstraordinært årsmøtet avholdes i Vinne Samfunnshus onsdag 16.juni kl.19.00

Enkel servering under møtet. VELKOMMEN.

 

Sakliste:

Opprop:

Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Godkjenning av avviklingsregnskap for samvirkeforetaket Vinne Samfunnshus.
  4. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser.

 

Styret Vinne Samfunnshus SA