Ekstraordinært årsmøte Vinne Samfunnshus 14.04.21

Publisert av Kjell Ivar Kvello den 14.04.19. Oppdatert 16.03.21.

 

Ekstraordinært årsmøteinnkalling Vinne Samfunnshus.

 

Ekstraordinært årsmøtet for 2020 avholdes i Vinne Samfunnshus onsdag 14.april kl.19.00

Enkel servering under møtet. VELKOMMEN.

 

Sakliste:

Opprop:

Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Godkjenning av nye vedtekter for Vinne Samfunnshus.
  4. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser.
  5. Eventuelt

 

Styret Vinne Samfunnshus SA