Andelstegning

Andelstegning

Publisert av Roald Brenne den 24.08.15.
Andelstegning Vinne Samfunnshus SA

Trykk på denne linken for å komme inn på betalingssiden.
http://Vinne.superinvite.no/

Det er fritt frem for å kjøpe flere andeler.

Hver andel koster kr. 500,- + gebyr kr. 28,50.

Andelseier har rett på 10% rabatt på leie av lokaler i huset.

Medlemskontigent kr. 250,- vil bli innkrevet for de som har fått godskrevet gamle andeler.
Nye andelskjøpere betaler kontingent først fra neste år (2016).
De som ikke betaler medlemskontigent mister sin andel og rett til rabatt.

Trenger du hjelp/bistand til betaling på nett ta kontakt med en av oss.

Leder:      Sigleif Thingstad     Mob 950 72 188
Kasserer: Roald Brenne          Mob 934 41 706