Årsmøte 30.04.2019

Publisert av Kjell Ivar Kvello den 14.04.19.

Årsmøte i Vinne Samfunnshus tirsdag 30. april 2019 kl. 19.00.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest mandag 15. mars,

Mail: vinnesamfunnshus@gmail.com

Enkel servering.

Velkommen til årsmøte.

Styret.

 

Sakliste:

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Årsberetning.
 4. Årsregnskap.
 5. Budsjett 2020.
 6. Fastsettelse av andelsverdi og årskontingent.
 7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret.
 8. Innkomne saker.
 9. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser.
 10. Valg av revisor.
 11. Valg av valgkomite.